A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUYẾT ĐỊNH Công nhận học sinh đạt giải “Ngày hội Trung Thu” Năm học 2016 - 2017

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH THẠNH LỘC 2

Căn cứ vào công văn số: 461/PGDĐT- NV ngày 8 tháng 9 năm 2016 của Phòng GD&ĐT Vĩnh Thạnh về việc hướng dẫn lễ hội Trung thu năm học 2016 - 2017;

Căn cứ vào kế hoạch số: 61/KH-THTL2 ngày 10 tháng 9 năm 2016 về việc tổ chức “Ngày hội Trung Thu” năm học 2016 – 2017 của trường Tiểu học Thạnh Lộc 2;

Căn cứ kết quả của ngày hội diễn ra ngày 15/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công nhận các học sinh đạt giải trong Ngày hội Trung Thu năm học 2016 - 2017 (có danh sách kèm theo: ….. giải).

Điều 2: Các thầy cô giáo có học sinh đạt giải cấp trường được cấp giấy chứng nhận và được khen thưởng theo qui định của nhà trường.

Điu 3: Thủ quỹ, kế toán và các giáo viên có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành/.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- GVCN có HS đạt giải;

- Lưu: VT, CM, TPT.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết